Blog

Dej svému počítači ještě šanci

07.05.2014 06:48

Najdeme pro váš počítač ještě uplatnění. Je li již starý (asi jako myšlení člověka) je možné jej vylepšit. Počítač prohlédne náš technik a posoudí jestly se ještě k něčemu hodí. Pokud ano, Můžou jej využívat třeba děti které nemají příliž mnoho peněz aby si koupily počítač nový. Tato repasovaná technika by mohla ještě sloužit třeba jako malování, nebo přehrávání CD, nebo psaní dopisů, textů či hrou jednoduchých her.

Jak vznikl můj černý hábit

08.03.2013 06:00

Máme hodně poutních míst v České republice. Kdo má dlouhou chvíly a chce cestovat, ať se podívá i do Havraně. A právě na této faře jsem s farářem Panem Bártkem slavily můj vstup do církve. K obědu jsem dostal kuře s bramborovým salátem a nějaký nápoj. Už si přesně nepamatuji co to bylo. Při výpomoci na faře jsem byl osloven světlem Kristovým a tak jsem se nechal v Mosteckém kostele svatého Václava pokřtít. Jméno mé od této chvíle je Vavřinec. Světlo kristovo které jsem chtěl očistit mi na levé ruce v onom světle zanechalo černý flek. Takové znamení. Tak jsem si nechal ušít černý hábit. Moc se mi líbí. Farář řekl že jej můžu nosit na pohřby. A teď si objasníme co to asi tak zázraky jsou a jak vznikají. Vznikají ze slovních chyb, které říkáme. Rozumné vysvětlení je takové že každé slovo něco znamená. A tak jako malé dítě objevujeme svět a vesmír. Hvězdy také mají své jméno a čekají na svého objevitele.

Praktické info

07.03.2013 09:22

Údaje o běhu života ve farnosti je napsána celá řada webových stránek. Jsou to stránky biskupství, arcibiskupství nebo malé venkovské farnosti. V současné době je alarmující nedostatek kněží. To máme tak malou lásku ke svému tatínkovi? Když nemáš rád rodiče skončíš u lopaty a krumpáče. Hodný syn nebo dcera mají své rodiče rády. Protože se člověk moc nenadře a výsledek je ten že i vzdělání je lepší. Soustavná práce zvýtězí nad vším. To říkal Vergilius. Nebo také velké moudro je od Pana Konfucius že je lepší zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu. Vždy je třeba si uvědomit kluci že světlo svítí do tmy a ne na opak. Pokud chci se seznámit s dívkou musím mít nějaké vzdělání a dostatečnou duchovní lampu aby se nechala překecat. A to jedině světlem evangelizace. Kristus byl Synem Božím. Pro ty kteří nečekají rodinu a děti je třeba říci že Ježíšek je synem univerzálního otce. Kristus má rád všechny kteří jsou pokřtěni. Křest většinou uděluje kněz ve farnosti. Nebo pokud Pan Biskup má chvilku uděluje jej biskup. Ach jak by bylo krásné být řeholníkem. Vzít mobilní telefon tzv. řeholi a jít evangelizovat. Bůh je všudypřítomný. Pokud si uděláme chvilku na cigaretu jen takovou nápovědu můžeme zjistit že cigareta je také Božím darem (není třeba rozdělávat oheň). Za dávných dobách bylo zvykem že existovala houba kterou byl přenášen oheň. V praxi to vypadalo asi tak že pokud bylo málo zvěře šlo se jinam. Jinak cigareta je zpestřením pošmourného dne, či večera. To že je psáno že kouření kde si cosi je faktem pomůckou k proniknutí do sféry duchovní. Už dost řečí, pojďme malovat obrázky. Protože je psáno že slovo je zlé. Možná to tak bude lepší.