A byla tu opět neděle

18.03.2013 05:52

Včera bylo odpoledne trochu chladno. V kostele Povýšení svatého kříže ve Vtelně kde byla opět v 15:00 hodin sloužena mše svatá byla trochu zima. Zatím v tomto chrámu není topení. Ale také zde nejsou mikrofony. Je to starý kostelík a již něco pamatuje. Na mši přišlo několik lidí. Dalo by se jich napočítat odhadem 20. Kostel je vybaven lavicemi, krásným oltářem a kazatelnou. Jak říkám včera bylo i trochu sněhu. Ono být v chrámu kde se netopí je trochu zima. Ale v každém případě to byla krásná setkání s bližními v Kristu. Do kostela svatého Václava na Zahražanech včera přišel Lukáš jen tak na lehko. To mi připadalo velmi odvážné. Mě byla zima. A to jsem byl oblečen do zimy. No, už aby nastalo pěkné jaro a farní zahrádka vydala plody na které tak všichni čekáme. Na starém hřbitově v Mostě je kaple kde bývá mše o dušičkách to jest 2. listopadu. A v kostele Nanebevzetí panny Marie bývají půlnoční mše svaté. A opět Vtelno, zde bývají mše půlnoční o půlnoci. V našem kraji je věřících v současné době asi cca stovka.