Kostel svatého Vavřince v obci Havraň

11.08.2014 05:47

Včera jako skupinka věřících jsme se zůčastnily bohoslužby v Havrani. Kostelík je zasvěcen svatému Vavřinci (mému patronu). Bohoslužba proběhla klidně a všichni jsme měly radost ze setkání s Bohem v tajemství eucharistie. Této bohoslužby se zůčastnilo asi 15 věřících. Bohoslužba začala v 15:00 hodin a trvala necelou hodinu. Počasí přálo, byl slunečný den. Farář měl krátkou promluvu (kázání). Před mší svatou jsme si trochu před kostelem povídaly.