Letnice nový způsob řeholního života

06.05.2014 05:30

Asi všichni znáte úryvek z Bible. Já jsem se zaměřil obdobným směrem. Mám na mysli řád kdy se učíme něco nového. Udělat pro svou potřebu z němčiny řeholní způsob života. Mnich smí říci jen sedm německých slov za jedno zpovědní období. V mém případě je to doba 1x za měsíc. Tato doba se mění dle aktuální potřeby jedince. Samozdřejmně že mohu mluvit, ale jen česky. Protože to je můj mateřský jazyk. Chci se učit němčinu, a pro množství slov které umím či ještě neumím se obávám aby mne Bůh nějakým poměrným způsobem nepotrestal. Vzpomeňme jen na latinu a její větu: "má to tak být". Tak nějak je to i s němčinou. Jde o to vystihnout okamžik kdy to slovo zužitkovat. O nic vážného nejde. Jde o to jak se učit cizí jazyk.