Milosrdenství je jako řeka

18.10.2013 07:40

Dlouho jsem přemýšlel na principu jak funguje strom. Strom svými kořeny hledá vodu a živiny. Říká se jak velký strom takové kořeny. Na stejném principu pracuje život. Jde vlastně o přijem a výdej energie životní síly. Toto schéma je jen symbolické, ale učme se třeba pozorováním planet. Ty spokojeně se otáčí kolem hvězdy, tudíž konají pohyb cesty. A právě ta cesta je jen jedna. Milosrdenství jako je voda? Bible říká: "Komu třeba dáte napít studené vody, protože měl (nebo má) žízeň, pro mne jste udělaly". Čiňme proto skutky hodné naší víry. Máme se modlit a neochabovat. Máme se mít rádi, a přát dobro. Mluvit pravdu. Ano, protože bez pravdy se hezky žít nedá. A ještě jedna věc. Vše ve vesmíru má svůj řád a vše má své zákonitosti. Každá maličkost, ale i velké věci. Vše má svůj název, vše má své označení. Už od dob Adama a Evy od prvních plamínků ohně. Vše co je pravda je dobrým vínem v číši eucharistie. Naše sluneční soustava má devět cest, ale jen jedna na které byl prokázán život. Podle mého názoru je vesmír plný života. To bude asi zahrada u sousedů. To jest na planetě zemi. Planeta Mars je pustina. Asi jako neosetá půda. Jsem zastáncem cesty na planetu Mars. Práce a modlitba jsou pravdami víry o novém nebi a nové zemi. Co se týče cestování vesmírem, to jsou zatím první krůčky které provází plány do budoucna. Vzhůru ke hvězdám, a zdar práci našich rukou. Mam rád čokoládovou tyčinku MARS. Vždy si připomínám největší kráter sluneční soustavy. Ale to už je svačina.