Návštěva generálního vikáře

20.09.2013 07:18

V tuto minulou neděly nás, a naši farnost ve Vtelně navštívil generální vikář z Litoměřic. Po mši bylo na faře malé občerstvení. Při mši panovala dobrá nálada. Bylo nás i několik ministrantů. Na slavnou mši svatou přišly desítky lidí z okolí Vtelna. Co bylo dobrého jako občerstvení na faře? Především to byl znamenitý guláš s chlebem. Osobně jsem si dal ještě čaj a chlebíček. Byly tam i nějaké košíčky. Hledal jsem materiální duchovní podstatu onoho jídla, a řekl jsem si že: "jablko nepadá daleko od stromu", to bylo z důvodu že jsem potřeboval si odskočitt. Člověk musí pamatovat i na poslední věci. Tak je to i s jídlem a pitím. Kněz sice proměňuje chléb a vodu ve svátost našeho vykoupení těla a krve Kristovy, ale někdy je třeba zasáhnout i jiným veršem. Tak tomu bylo i tentokráte. Společným faktorem tohoto občerstvení byly peněžní vyrovnání, to znemaná: "nic si nedlužíme". Byl připraven i táborák na opékání špekáčků, avšak pršelo a oheň zhasl.