Povídka o koberci

20.01.2016 08:29

Je důležité se modlit. Pravidelné čištění koberce je jistě potřeba, vždyť koberec nese celou naši váhu těla. Zajímalo by mne, kde se berou drobky když nedrobím. V bance je to jasné, uklizečka pracuje každý den. Vždyť jde o čistotu v místnosti. To je div divoucí. Na zemi se objeví drobek a přitom nedrobím. Někdy i kus látky, u které je pochyb odkud je? No, nic. Z tohoto úkazu nebudu dělat něco mimořádného. Modlit se máme za vše co je kolem nás. Tomu se říká poznání. Někdo se modlí ke kříži, někdo k vodě a někdo k kupříkladu ke koberci (na koberci). Říká se udržuj pořádek a čistotu. Je třeba mít na paměti, že modlitba posvěcuje. To co vnímáme kolem sebe je někdo říká oheň. Někdo říká světlo a podobně. My víme, že horké věci svítí. To jsem se ale rozpovídal. Třeba tento text nemá smysl, ale já říkám: "vymysli něco", a to tak jak to cítíš. Největší úspěch je v tom, když jsme v nějaké nesnázi a máme něco konat. Třeba malovat obrázky. Tomu se potom říká specializace. V každém případě věřím v létající koberec a to jako součást letadla. A to je celá záhada, promýšlet pravdy tak aby i opakovaná lež byla pravdou. Vždyť proto jsme tady.