Praktické info

07.03.2013 09:22

Údaje o běhu života ve farnosti je napsána celá řada webových stránek. Jsou to stránky biskupství, arcibiskupství nebo malé venkovské farnosti. V současné době je alarmující nedostatek kněží. To máme tak malou lásku ke svému tatínkovi? Když nemáš rád rodiče skončíš u lopaty a krumpáče. Hodný syn nebo dcera mají své rodiče rády. Protože se člověk moc nenadře a výsledek je ten že i vzdělání je lepší. Soustavná práce zvýtězí nad vším. To říkal Vergilius. Nebo také velké moudro je od Pana Konfucius že je lepší zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu. Vždy je třeba si uvědomit kluci že světlo svítí do tmy a ne na opak. Pokud chci se seznámit s dívkou musím mít nějaké vzdělání a dostatečnou duchovní lampu aby se nechala překecat. A to jedině světlem evangelizace. Kristus byl Synem Božím. Pro ty kteří nečekají rodinu a děti je třeba říci že Ježíšek je synem univerzálního otce. Kristus má rád všechny kteří jsou pokřtěni. Křest většinou uděluje kněz ve farnosti. Nebo pokud Pan Biskup má chvilku uděluje jej biskup. Ach jak by bylo krásné být řeholníkem. Vzít mobilní telefon tzv. řeholi a jít evangelizovat. Bůh je všudypřítomný. Pokud si uděláme chvilku na cigaretu jen takovou nápovědu můžeme zjistit že cigareta je také Božím darem (není třeba rozdělávat oheň). Za dávných dobách bylo zvykem že existovala houba kterou byl přenášen oheň. V praxi to vypadalo asi tak že pokud bylo málo zvěře šlo se jinam. Jinak cigareta je zpestřením pošmourného dne, či večera. To že je psáno že kouření kde si cosi je faktem pomůckou k proniknutí do sféry duchovní. Už dost řečí, pojďme malovat obrázky. Protože je psáno že slovo je zlé. Možná to tak bude lepší.