Sníh, sníh a sníh

19.03.2013 07:12

V pátek měl strýc Jirka narozeniny. Bylo mu 51 roků. To už je pěkný věk. V sobotu jsme narozeniny oslavily. Včera bylo pondělí a já přišel do kostela na poslední chvíly, ale včas. Bylo asi 17 lidí. Včera padal sníh a bylo zima. V Mostě na Zahražanech jsem na farní zahrádce zapálil červenou svíčku k větší cti a slávě Panně Marii. Asi měla radost. Po půlhodince zafoukal vítr a svíčka zhasla. Asi se Ďábel bouřil. Žertuji. Znáte Boží slovo? Jak Pán Ježíš utišil vítr a bouři, když se apoštolové se plavily na lodi? Písmo Boží oslovuje i nás po tolika letech. Trápení měnil v pokrm. Všimněte si, že když byl někdo nemocný tak Ježíš někoho uzdravil. A to je princip pokrmu. To co jsme měly jako kříž, stalo se pokrmem. I modlitba je lékem a to lékem duše. Jaká modlitba taková praxe. Jaké plynnou myšlenky takový je osud.