Vesmír je plný života

29.07.2017 10:28

Jsem o tom přesvědčen. Neboť kde se svítí, bývá i něco k jídlu. Neboť proč by se tam svítilo, kdyby tam k jídlu nic nebylo? Život vzniká v naprosto přesných regulí a parametrů. Pokud si něco přeji, musím vědět jak to vypěstovat. Je jasné, že vše nějak vzniká a nějak zaniká. Země je právě tam kde je, neboť jsou zde podmínky pro život na základě parametrů našich potřeb. Jak říká evangelium: "cožpak dáš synovi něco jiného? Když prosí o chléb?". Nehledě na to, že máme evangelium Ježíše Krista který je nejlepším regulátorem v přírodě.