Všude dobře doma nejlépe

09.05.2014 04:55

Na naší planetě je krásně. Rostou zde květiny, stromy a keře. Kde jinde ve vesmíru bychom nalezly tak krásný svět? Ve vesmíru bychom našly možná tak hukot kosmické lodi. Nebo prašný měsíc. Vím že se chystá cesta na planetu Mars. Je to planeta bez moře jak říká bible. Jak vznikl život? Z vody a ducha svatého (elektrického proudu) někdy označován jako oheň. Elektřina se pohání většinou ohněm. Ať již jde o topení na slunci kdy se celá planeta chová dle teploty. To znamená že teče voda stále se musí někde topit. Nebo atomová elektrárna? Tam se také musí topit, aby se vyráběla elektřína. Včem spočívá spravedlnost Boží? Tak spočívá v optimalizaci elektrických obvodů spotřebičů v nebeské sféře. Je li elektrický obvod spravedlivý poteče v obvodu optimální proud který napájí spotřebič. A to je Boží spravedlnost.