Otázky a odpovědi

Byl(a) jste již někdy v německu?

Cesta do města Olbernhau je cesta přírodou. Teče tam krásný potůček, rostou houby. Lesy jsou svěží a při vyžších teplotách vzduchu tvoří klima ideální na procházku. Horním Jiřetínem teče potůček který pramení na vrchu. Je to pramen s pitnou vodou. Lesy jsou plné zvěře, sytý hladovému nevěří. Tuhle jsem potkal veverku, tamhle zajíce nebo vysokou zvěř. Je to krásný pocit jít lesem kde nejsou vlci a člověk se může jen tak procházet lesem. Jen si říkám kde sehnat malý kompas? Pro všechny případy.

Co si do počítače instalujete?

Na každou otázku existuje odpověď. Pokud víme položme si nějakou otázku a zkusme si na ni sami odpovědět. Tomu se říká řízené myšlení. Tudíž neexistuje nevim. Nevim je svou podstatou hrob. Pokud nemáme co na práci, můžeme zkoušet pracovat jako faráři. Zajít na hřbitov, rozsvítit tam hřbitovní lampu. Přinést květiny a pod. Tvor člověk se živí tím čím žije, a tak se utváří charakter. Člověk by mněl dělat to co jej baví. Někdo rád píše knihy, někdo sportuje. Důležitá je vlastní iniciativa. Podnikatel má také nejraději volno. Co je podnikání v kostele? No přece kříž a kam patří kříž? No přece na golgotu. Čas je relativní.

Jak překročit rychlost světla? (sci-fi)

Rychlost zvuku překročíme mobilem rychlostí světla rychlostí připojení. Protože mobil vysílá impulsy rychlostí světla. Jak ale překonat rychlost světla? Jednoduše. Musíme se stát světlem pro druhé a přimout stavební materiál fotony a stavět z energie fotonů. Na to je však nutný silný světelný zdroj. Přinutit částice aby konaly teleportační pohyb daným směrem.